ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ

  • Deep Groove Ball Bearing

    ਡੂੰਘੀ ਗਲੂ ਬਾਲ ਗੇੜ

    ਵੇਰਵਾ ਡਿੱਪੂ ਗਲੂਵ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਫਿਨਿਸ਼ 640 ਸੀਰੀਜ਼ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 ਦੀ ਲੜੀ 624.625.626.627.628.6206202202.62206.62206.62206.62 .6212 6300 ਦੀ ਲੜੀ 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 6400 ਦੀ ਲੜੀ 6403.6404.6405.6406.6465.6413.6413.615