ਛਤਰੀ ਛੱਤ ਮੇਖ

  • Steel Nail Umbrella Roofing Nail

    ਸਟੀਲ ਮੇਲ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਛੱਤ

    ਸ਼ੋਂਕਡ ਰੂਫਿੰਗ ਨੇਲ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : 8BWG × 2 ″ 9BWG × 1.5 ″ 10BWG × 1.75 ″ 8BWG × 2.5 ″ 9BWG × 2 ″ 10BWG × 2 ″ 8BWG × 3 ″ 9BWG × 2.5×G × 2.5×G B 10 ਬੀਡਬਲਯੂਜੀ × 3 ″ ਐਚ ਡੀ ਸੀ ਛੱਤ ਨਹੁੰ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 8 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 1.5 ″ 9 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 2 ″ 10 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 2 ″ 8 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 3 ″ 9 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 2.5 ″ 10 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 2.5 ″ 11 ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਜੀ × 3 ″ 10 ਬੀ 12BWG × 1.75 ″ 13BWG × 1.75 ″ 11BWG × 2 ″ 12BWG × 2 ″ 13BWG × 2 ″ 11BWG × 2.5 ″ ਨੋਟ: 8BWG = 4.19mm, 9BWG = 3.76mm, 10BWG = 3.4mm. 11BWG = 3.02mm, 12BWG = 2.8mm, 13BWG = 2 ...